Foton från vandring

Några foton från vandring i bergen ovanför Kokkari tagna i maj 2008. Underlaget varierar men tyvärr så försvinner de gamla stenlagda stigarna allt mer.
Vy över bergen ovanför Kokkari
Grusväg
En äldre stenlagd stig